Ποιοι είμαστε 

Η επιχείρηση Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε (www.nektar.gr), με έδρα στη διεύθυνση 1o Χλμ. Σερρών-Νιγρίτας, ΤΚ 62100, Σέρρες, επιθυμεί τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των πελατών της, των επισκεπτών του ιστότοπου και κάθε ατόμου (εφεξής «Χρήστης») του οποίου τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η εταιρεία δημοσιεύει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

-Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,

-Γενικοί κανόνες,

-Εμπιστευτικότητα δεδομένων,

-Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όλες οι υπηρεσίες που ενσωματώνονται σε αυτούς τους ιστότοπους που έχει υπό τον έλεγχό της η Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε διέπονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπονται από ειδικούς Όρους χρήσης με κανόνες επεξεργασίας δεδομένων.

Γενικά, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τους ιστότοπους της εταιρείας για σκοπούς πληροφόρησης χωρίς την παροχή προσωπικών πληροφοριών και χωρίς να ενημερώνει τη Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε για την ταυτότητά του. Ωστόσο, ορισμένες από τις υπηρεσίες της εταιρείας απαιτούν τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών:

Η Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς απευθείας επικοινωνίας με τον χρήστη, προκειμένου να απαντά σε ερωτήσεις ή να εκπληρώνει αιτήματα του χρήστη. Εάν ο χρήστης αποστείλει αιτήματα εξυπηρέτησης, άλλα αιτήματα ή εάν αποστείλει οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί του για να λάβει πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την εκτέλεση της παραγγελίας, του αιτήματος ή της απαίτησης του χρήστη. Για αυτόν το σκοπό, καθώς και για το σκοπό της αιτηθείσας παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία πρέπει να επεξεργαστεί τα στοιχεία του χρήστη που παρέχονται μέσω διαδικτυακών φορμών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών.

Εάν ο χρήστης είναι Τελικός χρήστης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας, η επεξεργασία των δεδομένων του καλύπτεται από την ειδική Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία.

Εάν ο χρήστης είναι ήδη πελάτης της εταιρείας ή εάν συμφωνήσει με την επεξεργασία των δεδομένων του για σκοπούς επικοινωνίας εμπορικής προώθησης, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του για τη διαχείριση επικοινωνίας εμπορικής προώθησης μέχρι ο χρήστης να καταργήσει την εγγραφή του ή να αποστείλει στην εταιρεία ανάκληση της συγκατάθεσής του.

Ανάλογα με τον δίαυλο επικοινωνίας που θα επιλέξει ο χρήστης για να επικοινωνήσει με την εταιρεία, η εταιρεία μπορεί να συλλέξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον χρήστη να παράσχει στην εταιρεία και άλλες πληροφορίες για να διευκολυνθεί η υπηρεσία της υποστήριξης, όπως αρχεία καταγραφής ή αρχεία ένδειξης σφαλμάτων που έχουν δημιουργηθεί. Τα δεδομένα από την υποστήριξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ή για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη κατά την παροχή υποστήριξης. Το μέγιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης περιορίζεται από το χρόνο που απαιτείται για την παροχή υποστήριξης και αναθεώρησης, ενώ ακόμα και σε μια φόρμα με ψευδώνυμο δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 10 ετών. Τα σχόλια, οι απαντήσεις ή τα αιτήματα του πελάτη μπορούν να παρέχονται στην εταιρεία μέσω των διαδικτυακών φορμών. Για τον σκοπό της παρακολούθησης, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα δεδομένα, ανάλογα με το χαρακτήρα ή το σκοπό της επικοινωνίας που επιθυμεί η εταιρεία. Τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χαρακτήρα ή το σκοπό της επικοινωνίας σε ρητή συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για τον υπολογιστή του χρήστη, όπως τη διεύθυνση IP εφόσον είναι διαθέσιμη, το λειτουργικό σύστημα και τον τύπο προγράμματος περιήγησης, για τη διαχείριση συστήματος και την αναφορά συγκεντρωτικών πληροφοριών στους διαφημιστές της εταιρείας, με νομική βάση το έννομο συμφέρον. Αυτές οι πληροφορίες είναι στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα περιήγησης του χρήστη, και δεν ταυτοποιούν οποιοδήποτε άτομο. Για τον ίδιο λόγο, η εταιρεία ενδέχεται να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση του χρήστη στο Internet, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie, το οποίο είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookie περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Αυτά βοηθούν την εταιρεία να βελτιώσει τον ιστότοπό της και να παρέχει καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή cookies, ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την απόρριψη της ρύθμισης των cookies. Ωστόσο, εάν ο χρήστης επιλέξει αυτήν τη ρύθμιση ενδέχεται να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου. Το σύστημα της εταιρείας θα εκδίδει cookie όταν ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπό της, εκτός εάν ο χρήστης έχει προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookie.

Η εταιρεία κάνει το καλύτερο δυνατό, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βοηθήσει το χρήστη να απολαύσει πιο ασφαλή τεχνολογία. Τα σχόλια του χρήστη είναι πολύτιμα για την εταιρεία και υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι δίαυλοι μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να παρέχουν στην εταιρεία δείγματα κακόβουλου ή ύποπτου λογισμικού. Τα δείγματα και τα μεταδεδομένα τους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται με βάση το δημόσιο συμφέρον, καθώς και το έννομο συμφέρον της Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε, το οποίο είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Γενικοί κανόνες

Δεν υπάρχουν παρά λίγα νομικά ερείσματα για την επεξεργασία δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται από την εταιρεία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτονται κυρίως από τα εξής:

Η νομική βάση της συμβατικής αναγκαιότητας εφαρμόζεται σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας που παρέχονται σύμφωνα με Συμφωνίες Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ή Όρους Χρήσης.

Η νομική βάση έννομου συμφέροντος ή ακόμα και δημόσιου συμφέροντος σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να συλλέγει δείγματα και δεδομένα υπηρεσιών για ανάλυση, ώστε να παρέχει στο χρήστη την καλύτερη δυνατή προστασία, υποστήριξη και εμπειρία. Ακόμα και η εμπορική προώθηση αναγνωρίζεται από τον GDPR ως έννομο συμφέρον, συνεπώς η εταιρεία στηρίζεται σε αυτό το στοιχείο σε ό,τι αφορά τα cookie που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους της εταιρείας και την επικοινωνία με τους πελάτες της.

Συγκατάθεση, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία.

Συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση, π.χ. καθορισμός απαιτήσεων για ηλεκτρονική επικοινωνία, τιμολόγηση ή χρέωση. Στόχος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι η παροχή μιας γενικής επισκόπησης της νομικής βάσης και των αρχών επεξεργασίας δεδομένων της Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε.

Εμπιστευτικότητα δεδομένων

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέπει την αποθήκευση δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται ενόσω παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε.

Η Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ένα επίπεδο ασφάλειας, το οποίο είναι κατάλληλο για ενδεχόμενους κινδύνους. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει διαρκώς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών. Ωστόσο, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που έχει ως αποτέλεσμα κάποιον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του χρήστη, η εταιρεία θα ειδοποιήσει την εποπτεύουσα αρχή, καθώς και τα υποκείμενα των δεδομένων.

Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων

Η Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε δεσμεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

– το δικαίωμα να ζητήσει από τη Nektar – ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του,

– το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του εάν είναι ανακριβή (ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει να τροποποιηθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα),

– το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του,

– το δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, 

– το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

– το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων 

– το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

– το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή 

Η εταιρεία θεωρεί ότι όλες οι πληροφορίες που επεξεργάζεται είναι πολύτιμες και απαραίτητες για τον νόμιμο σκοπό της ενόσω παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της, και ότι η προστασία τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα.